Alimentatie, ondernemen en rechtsbijstand

Als ondernemer kan het natuurlijk voorkomen dat u gaat scheiden. In veel gevallen krijgt u dan te maken met alimentatie. Een inkomen uit een onderneming is in de meeste gevallen variabel en onzeker. Dat heeft invloed op de kinderalimentatie en eventuele partneralimentatie.

Behoeftebepaling

Zowel de kinder- als de partneralimentatie wordt vastgesteld op basis van het inkomen tijdens het huwelijk. Dat kun dus probleemloos worden vastgesteld, indien het gaat om een vast inkomen.

Echter, bij de bepaling van de inkomsten als ondernemer is het anders geregeld. Bij een zzp’er of eensmanszaak is het vrij eenvoudig geregeld. Er is een geregelde privé-opname en dat is een goede indicatie van het inkomen ten behoeve van de alimentatie. Bij een bv wordt de ondernemer gezien als een werknemer. Het salaris wordt dus bepaald. Omdat de ondernemer zelf zijn salaris kan kiezen, wordt er ook gekeken naar de winst uit de onderneming. Daarnaast wordt er nog gekeken naar bezittingen.

De draagkracht van de ondernemer

De draagkracht zal een grote invloed hebben op het te betalen maandelijkse bedrag. Hierbij wordt de draagkracht per persoon als basispunt genomen. Aangezien het inschatten moeilijker is dan bij een vast salaris, is het van groot belang dat dit op de juiste manier gebeurt.

In sommige gevallen kiezen ondernemers er ook voor om achteraf te betalen. Op basis daarvan wordt er dan ‘afgerekend’. De variabele inkomen worden op die manier goed ingecalculeerd. Op die manier blijft de verdeling altijd zuiver. De Raadgever bij Scheiden is in principe gratis voor ex-klanten en het is ook maar een kleine moeite.

advocaat

Inkomsten en bezit van de ondernemer

Soms is het moeilijk om vast te stellen wat de ondernemer bezit. Er zijn immers wisselende omzetten, investeringen, beslissingen over salaris en dividend en tot slot zijn er nog verschillende boekhoudkundige regels van toepassing. Ook speelt de waarde van het bedrijf mee, maar dat is ook weer moeilijk in te schatten.

Rechtsbijstandverzekering voor advies?

Al met al blijkt het een lastig onderwerp: alimentatie en ondernemen. Een gemiddeld advocatenkantoor kost gemakkelijk enkele honderden euro’s per jaar en die kosten zijn niet aftrekbaar voor uw onderneming. Het blijft immers een privékwestie. Bestaat er een dekking via de rechtsbijstandverzekering voor alimentatiekwesties? Geschillen voor partneralimentatie worden in ieder geval nooit gedekt.

Kinderalimentatie wordt daarentegen in sommige gevallen wel gedekt. Onder ander DAS en Ohra bieden deze optie aan. Het gaat hierbij echter om geschillen met betrekking tot de betaling van kinderalimentatie. Zijn er misverstanden over de betalingen of verwacht u deze? In dat geval kan een rechtsbijstandverzekering handig zijn. Optioneel kunt u hier rechtsbijstandverzekeringen vergelijken. Houd er echter rekening mee dat verzekeringen niet helpen bij lopende zaken. Daarnaast moet u rekening houden met de zogeheten wachttijd. Uw verzekering gaat daarmee niet direct in, als u een nieuwe verzekering afsluit. Dat duurt nog enkele maanden, zodat de verzekeraar kan voorkomen dat u uw verzekering direct inzet voor een zaak waarvan u wist dat deze eraan kwam.

Plaats een reactie

twee × 1 =