Aardbeving: hoe is uw huis verzekerd?

In Nederland is de kans op een (heftige) aardbeving gelukkig niet zo groot. Wel zijn er (kleine) aardbevingen voorgekomen in Groningen en komen deze ook nog steeds voor. Wat als u te maken krijgt met een aardbeving? Is uw huis daar eigenlijk wel voor verzekerd? U leest het in dit artikel.

Geen schadevergoeding na natuurramp

Een aardbeving is een natuurramp. Dat wil zeggen dat u daarvoor niet verzekerd bent middels een inboedelverzekering of opstalverzekering. Ook andere afgesloten verzekeringen dekken over het algemeen geen schade voor natuurrampen. De schade is ten tijde van natuurrampen vaak zo hoog, dat verzekeraars dit niet kunnen betalen. De verzekeringsmaatschappijen zouden daarmee direct failliet gaan.

Rol van de overheid

De overheid speelt hier dan ook een belangrijke rol in. De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) is daarvoor in het leven geroepen. De overheid vergoedt dus in sommige gevallen schade welke is ontstaan door natuurrampen. U zult echter vaak zelf ook nog een gedeelte moeten bijleggen. Niet alles wordt daarmee vergoed door de Rijksoverheid.

Gaswinning in Groningen

De gaswinning in Groningen zorgt voor aardbevingen in Groningen. Deze aardbevingen worden veroorzaakt door boringen. Het is daarmee dus ook geen natuurramp, maar er is een partij direct aansprakelijk voor de schade. In dat geval krijgt u dus ook alle kosten vergoed. Woont u in Groningen en heeft u te maken met aardbevingsschade? Schakel dan een rechtsbijstandsverzekering in en meld uw schade bij het CVW (Centrum Veilig Wonen). Zij pakken de verdere afhandeling op. Op kosten van de overheid kunt u de schade laten repareren.

Plaats een reactie

veertien + 5 =