Over Pricewatch.nl

Pricewatch.nl verzamelt de prijzen en producten van diverse aanbieders en sorteert deze op basis van gewenste situatie en voorkeuren. Met Pricewatch.nl vergelijkt u de prijzen en aanbiedingen die op de website van de aanbieders staan, maar ook de prijzen en aanbiedingen die op vergelijkingssites staan.

Onafhankelijke vergelijkingssite

Pricewatch.nl is een onafhankelijke en betrouwbare vergelijkingssite. We opereren volledig zelfstandig en zijn op geen enkele manier in dienst of eigendom van een aanbieder. Ons doel is dat u via ons weloverwogen keuzes kunt maken en dat u Pricewatch.nl ook in de toekomst blijft gebruiken voor het vergelijken en vinden van de beste deals!

We zijn continue bezig

Pricewatch.nl is nog volop in ontwikkeling. De kans is groot dat wanneer u terug komt op deze website dat deze anders oogt of anders werkt. In de toekomst gaan we steeds meer prijsvergelijkers toevoegen aan Pricewatch.nl. Hierdoor kunt u dus nog meer vergelijken en daarmee nog meer besparen.